Telemedicina: Doktor kad mi treba

Socijalna distanca koja nam je nametnuta zbog pandemije koronavirusa brojne je sadržaje svakodnevnog života preselila u virtualni svijet. Skrenula je veliku pažnju i na virtualnu zdravstvenu pomoć ljekara– telemedicinu. Među mnogim prednostima koje donosi pacijenti i doktori najčešće ističu pravovremenu dijagnozu, poboljšan zdravstveni ishod, uštedu vremena i troškova.

O trenutno jednom od najvažnijih trendova u zdravstvu i grani medicine čija budućnost sigurno tek dolazi razgovarala sam sa direktorom platfome  “Doktor kad mi treba” Kenanom Kekićem. Ovaj projekat povezao je prvi put u Bosni i Hercegovini  zdravstvene radnike i pacijenate online, bez odlaska do zdravstvene ustanove.
 
Za koga je telemedicina posebno značajna? 
 
Za sve one osobe koje nemaju vremena otići ljekaru, ili nemaju pristup ljekaru, a kojima je potreban brz savjet. Naročito je interesantno roditeljim sa malom djecom, hroničnim bolesnicima, menadžerima, a pogotovo našoj dijaspori, koja na ovaj način ostaje u kontaktu sa svojim ljekarom. Doktora je sve manje, a populacija sve starija.
 
Koje su njene prednosti? 
 
Telemedicina ima jako puno prednosti, a najvažnija je da štedi vrijeme i novac. Sa druge strane, kao inovativan način komunikacije postaje interesatna mlađim generacijama, što u konačnici ima velike refeksije na prevenciju nastanka oboljenja, jer se pacijenti u samom početku bolesti ili nastanka prvih simptoma savjetuju sa ljekarom.
 
Zašto je preporučljiva u vremenu pandemije coronavirusa? 
 
U ovoj ali i svakoj drugoj epidemiji važno je socijalna distanca. Čekaonice u zdravstvnim ustanovama su idealan medij za širenje virusa. Telemedicina ovaj problem uspještno rješava, jer smanjuje broj pacijenata u čekaonicama.
 

 
Koliko nam telemedicina štedi na vremenu i troškovima? 
 
Po statistikama 55% odlazaka ljekaru se može izbjeći ovakvim načinom komunikacije. Odlazak u privatnu zdravstvenu ustanovu povlači za sobom i neizvjesnost u smislu konačne cijene, jer ne možete predvidjeti šta od usluga ili laboratorijskih nalaza će tražiti određeni ljekar. Sa druge strane online konsultacija ima fiksnu cijenu.
 
Predstavite nam vašu platformu i kako funkcionira? 
 
Platforma “Doktor Kad Mi Treba” je jednostavna za korištenje. Otvorite istoimeni sajt ili skinete aplikaciju, registrujete se, odaberete zdravstvenog profesionalca, izvršite plaćanje karticom ili preko vaučera, te vam se otvara prostor za komunikaciju, putem chata ili video poziva. U mogućnosti ste da šaljete i primate različite medicinske dokumente, nalaze i sl. Od trenutka kada se odlučite za konslutaciju do njene realizacije ne treba više od 1 minute. U današnje vrijeme ovo je ogromna prednost ovakvog načina komunikacije. Također, po svim EU GDPR pravilima, možete arhivirati vaše medicinske dokumente, i pristupati im sa bilo kojeg uređaja. Jako je interesantna i opcija “Drugo mišljenje”, gdje možete poslati vašu medicinsku dokumentaciju i dobiti prijedlog daljnjeg tretmana od ljekara iz inostranstva, u roku od 48 sati.
 
Kakva su dosadašnja iskustva pacijenata ali i doktora s obzirom da je i za većinu njih ovo novi način komunikacije? 
 
Svaki početak je težak, ovo je novina doktorima ali i pacijentima, bilo je raznih problema, od nejavljanja doktora, pucanja veze, neadekvatne IT opreme lošeg internet, ali to su sve dječije bolesti, koje su sada iza nas.

U kojim oblastima može zamijeniti klasični odlazak doktoru?
 
Sve one konsultacije i dileme oko bolesti ili zdravstvenog stanja može uspješno riješiti. Razgovori sa psihijatrom, pedijatrom, nutricionistom, patronažnim sestrama definitivno su trenutno u vrhu potražnje.
 
Da li dobijemo preporuku za terapiju ili recept na ovaj način? 
 
Zakonski recepte još uvijek ne možemo slati, izuzev preporuke za terapiju. Naglasak je na konsultacijama i rješavanju medicinskih dilema.