Telemedicina: Doktor kad mi treba

Socijalna distanca koja nam je nametnuta zbog pandemije koronavirusa brojne je sadržaje svakodnevnog života preselila u virtualni svijet. Skrenula je veliku pažnju i na virtualnu zdravstvenu pomoć ljekara– telemedicinu. Među mnogim prednostima koje donosi pacijenti i doktori najčešće ističu pravovremenu dijagnozu, poboljšan zdravstveni ishod, uštedu vremena i troškova.